Privacy Policy

Who we are

Privacy statement Studentenvereniging COS Zwolle

COS Zwolle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

COS Zwolle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • –  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;

 • –  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • –  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • –  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • –  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • –  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Dit zijn:

o Inzage in uw gegevens;
o Correctie van uw gegevens;
o Verwijdering van uw gegevens.

Als COS Zwolle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door COS Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • –  Administratieve doeleinden;

 • –  Noodgevallen;

 • –  Statutaire doeleinden, namelijk:

o het bevorderen van het gezelligheidsleven en het verenigingsverband; o de ontwikkeling van haar leden op levensbeschouwelijk, cultureel en

maatschappelijk gebied;
o het behartigen van de algemene studentenbelangen.

Grondslag voor het bewaren van deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan COS Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Naam;

 • –  Adres;

 • –  Adres ouders;

 • –  Woonplaats;

 • –  Woonplaats ouders;

 • –  Telefoonnummer;

 • –  Telefoonnummer ouders;

 • –  E-mailadres;

 • –  E-mailadres ouders;

 • –  Geslacht;

 • –  Geboortedatum;

 • –  IBAN nummer;

 • –  Middelbare school;

 • –  Studie;

 • –  Studenten nummer;

 • –  Jaar studie. 

 Uw persoonsgegevens worden door COS Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • –  Indien u uitgeloot wordt voor het lidmaatschap: gedurende de periode tot de loting zullen uw gegevens bewaard blijven. Hierna worden ze verwijderd.

 • –  Indien u lid wordt: gedurende het lidmaatschap.

 • –  Indien u het lidmaatschap opzegt, worden al uw gegevens verwijderd. 

CONTACTComments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.